REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 25/3 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

 

 

Deltagere    Annemette, Jan, Leon, Janus og Charlotte

Afbud                                Peter, Pernille

Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden

2 Gårdlaug

3 Opfølgning på opgaver

4 Meddelelser

5 Generalforsamling

6 Ansøgning om altaner på bagvant

7 Evt.

_______________________________________________________________________

 

Referat

 

1        Dagsorden blev godkendt.

2        Det blev vedtaget at lave en indstilling til generalforsamlingen om renovation af haven

3        Brilleforretning har fået repareret dør så den lukker godt nu, der forhandles stadig om fjernelse af det gamle varmesystem

Leon udskifter dørskilt med forkert navn

Der er ekstraordinært tagterrassemøde hos arkitekterne torsdag d. 27/3 kl 16.30 – Anne-Mette og Charlotte deltager

Det blev besluttet at der sker udskiftning af faldstammer i 1 opgang pr. år

Det blev besluttet at foreningen i den forbindelse kan yde lån til ombygning af badeværelser. Långivningens omfang blev drøftet, og det blev besluttet at der ikke gives lån til andet end regninger fra de håndværkere der er tilknyttet arbejdet. Der må ikke benyttes andre håndværkere mens selve udskiftningen foregår. Långivningen kan efter al sandsynlighed tilbagebetales over 20 år med 9% pr. år.

Der er igangsat sikring af vinduer i stueetagen.

Porten ud mod Nørrebrogade er ødelagt af grafitirens. Firmaet som både står for malingen og graffiti skal kontaktes – det gør Charlotte.

4        Restauranten har nu igen ikke betalt til tiden, og der er en fogedsag på vej. Hvis nogle

beboere føler sig generet af lugt eller andet skal de klage til Miljøkontrollen.

Linoleum på trapperne skal repareres af firmaet der i sin tid har givet garanti.

5        Der er 2 indkomne forslag til generalforsamling. Bestyrelsen uddeler dem sammen med beretning. Leon sørger for øl/vand, Charlotte og Jan sørger fro kaffe/te og Annemette tager småkaer, mælk og sukker med. Bestyrelsen møder 15 min. før generalforsamlingen

6        Der blev forelagt en ansøgning om etablering af altaner på bagvant mod Nørrebrogade 56. Ansøgningen blev godkendt.

7        Næste møde 23/4 kl. 19.30

 

For referatet                      Janus