1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Orientering fra Gårdlauget: Intet.

3.   Godkendelse af referat af 4.2.03: Godkendt

4.   Opfølgning på opgaver:

Telefoni: Janus har en masse brok med kabelnettet.dk for tiden. Der er ikke orden på båndbredden og derfor mener bestyrelsen ikke at det er relevant pt. at indgå et samarbejde med Kabelnettet om at oprette et lokalt telefonnet for andelsboligforeningen.

Brilleforretning: Janus beder om tilbud på renovation af dørparti til brilleforretning hos Cederkop. Der indhentes i alt to tilbud.

Dørskilte: Der udskiftes dørskilt ved Lars Bachs lejlighed. (Leon)

5.   Meddelelser:

Tagrenovering: Terrasse bygning starter omkring 1. maj og står på i ca. 3. mdr. PT er tegnestuen i gang med at indhente godkendelser i kommunen. Faldstammeprojektet starter i de midterste lejligheder i forhuset omkring samme tidspunkt. Det drejer sig om 8 lejligheder i nr. 58 th og 58A tv.

Vedr. finansiering af de nye badeværelser vil der blive afholdt et møde med de relevante personer herunder Bjarne Johnsen. Bjarne Johnsen mener at priserne for arbejdet ser rimelige ud.

Terrassen vil blive bygget af følgende materialer: Væggene: Cedertræ. Rækværk: Galvaniseret smedejern med håndliste i mahogni. Gulvet vil komme til at bestå af aftagelige træfliser i hårdt træ.

Der vil blive etableret en grill i skorstenen. Toilet etableres på loftet i forbindelse med terrassen.

6.   EOL-rapport:

Energirapporten giver ikke i denne omgang anledning til særlige tiltag, som anbefales, idet vi har en del projekter i gang for tiden, der kræver fuld opmærksomhed.

Særligt blev det dog nævnt, at vaskemaskiner ikke skiftes ud før det er nedskrevet eller går i stykker, hvorefter vi naturligvis vil anskaffe miljørigtige maskiner.

7.   Sikring af lejligheder.

Der foreligger et tilbud fra låsesmeden Mejlshede, Nørrebrogade om sikring af stuelejlighederne i baghuset.

Det blev besluttet at boligforeningen betaler for sikring af vinduerne i stuelejlighederne i overensstemmelse med tilbuddet fra Mejlshede. Dørsikring står for andelshavernes egen regning.

Tilbuddet deles rundt til andelshavere i stuelejlighederne i baghuset. Andelshavere aftaler selv resten med låsesmeden.  Pernille formidler budskabet videre.

8.   Generalforsamling.

Tidspunkt for generalforsamling er godkendt hos Bjarne Johnsen.

Inden gf skal vi have et låneniveau klar til badeværelsesrenovation .

Til bestyrelsens beretning afleveres senest den 12.3. en kort redegørelse for årets aktiviteter.

PB skriver vedr. lejligheder.

9.   Evt. intet.

 

Referent Pernille Brandt