Referat af bestyrelsesmøde d. 4. februar 2003

Afbud:            Janus og Charlotte

Ad 1               Dagsorden godkendt

Ad 2               Intet nyt fra Gårdlauget

Ad 3               Referat godkendt

Ad 4               Opfølgning på opgaver:

Problematikken omkring graffiti-rens drøfter vi med Bjarne.

                      Der er stadig ikke ryddet helt op på trapperne.

Brilleforretningen: Administrator afventer svar fra ejeren af brilleforretningen omkring nedlæggelse af ventilationsudstyr, intet nyt,  Annemette rykker Bjarne for svar.

EL-installation i 58 4.tv. er ikke lovlig. Det er ikke opdaget ved flere salg, foreningen sørger for at det bliver ordnet.

                      Janus rykkes for tilbud vedr. Brilleforretningens facade/vinduesparti.

                      Janus rykkes for punktet ”Billigere telefoni”.

Ad 5               Meddelelser:

Der er kommet ny servicekontrakt fra Krûger som efterser og renser vores varmtvandsbeholder ca. 1 gang om året. Kontrakten blev underskrevet.

Tagrenovering og faldstammeprojekt:

Anne-Mette har drøftet et udkast til arkitekt/teknikker honorar med Byens tegnestue.

Det går ud på, at vi maksimalt kan komme til at betale den faste % af byggesummen, men konsulent timerne bliver gjort op løbende så vi selv kan følge med i forbruget og hvis vi bruger mindre end den faste % , betaler vi kun for det. Byens Tegnestue udfærdiger kontraktforslag. 

Ad 6               Elo-rapport:

                      Udskudt til næste møde. Peter kopiere rapporten så hele bestyrelsen for et eksemplar.

Ad 7               Indbrud:

Den 14. januar har vi haft endnu et indbrud, denne gang 58 B, st. tv. hos Katrine. Vi har derfor besluttet at kontakte et vagtselskab for at høre hvordan vi kan sikre de 4 stue lejligheder (og vaskekælderen) bedre. Se i øvrigt på foreningens hjemmeside der er et link til ”Stop Indbrud”

Ad 8              Betaling af regninger:

                      Diverse regninger blev underskrevet.

Næste bestyrelsesmøde 27. februar  - Generalforsamling afholdes Tirsdag d. 8. april -03

Pernille sørger for kaffe / referat

For referatet / Jan Hølmkjær