Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 5. dec. 2002

 

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Etablering af tagterrasse

4.      Eventuelt

 

Ad. 1

 

Leon Jensen valgt

 

 

Ad 2

 

Vibe Spelling valgt

 

 

Ad 3

 

Det blev konstateret at der var 24 stemmeberettigede i alt hvoraf  de 13 var igennem fuldmagt.

 

I forhold til debatten omkring etablering af tagterrasse(r) blev følgende argumenter inddraget.

 

·        Andelsforeningens værdi vil stige – det er en investering

·        Det er mere attraktivt på sigt

·        Vi kan nyde solen længere

·        Hvis det bliver besluttet kun at lave 1 tagterrasse bliver nogen forfordelt

·        Der skal også etableres toilet – det fordyrer projektet

·        Der er mange andre tiltag i ejendommen der er vigtigere eksempelvis gårdanlægget

·        Huslejeforhøjelse

 

 

Efter debatten var der afstemning om flere forslag da der var mulighed for både et dyr samt en billig løsning.

 

Forslag A: Skal der etableres tagterrasse(r) ?

 

For: 14           Imod: 10        Undlod at stemme: 0

 

Forslag B: Skal vi have 2 tagterrasser?

 

For: 10           Imod: 13        Undlod at stemme: 1

 

Forslag C: Hvor skal tagterrassen placeres?

 

Baghuset: 7                          Forhuset: 14                         Undlod at stemme: 3

 

Forslag D: Skal det være det lille projektet til 550.000 kr. eller det store projekt til 850.000 kr.? Som tillæg til forslaget blev det besluttet, at disse beløb højst må overstige 10 % (da vi p.t. ikke har et endeligt tilbud).

 

Lille projekt: 12                    Stort projekt: 10                  Undlod at stemme: 2

 

 

Det blev hermed vedtaget, at der skal etableres en tagterrasse på forhuset til en pris imellem

550.000 kr. og 605.000 kr.

 

Ad 4

 

Her blev der kort redergjort for problemer omkring nye faldstammer, reetableringsudgifter i forbindelse med toiletter m.m.

 

 

 

 

 

 

Dirigent / Leon Jensen                                Referent / Vibe Spelling