Bestyrelsesmøde onsdag den 6. november 2002, kl.19.30 i beboerkælderen.

 

1.   Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.   Orientering fra Gårdlauget: Intet.

3.   Godkendelse af referat af 9.10: Godkendt med følgende ændring: Punkt 7: Er ikke et tilbud på en tagterrasse men et forslag fra tegnestuen.

 

4.   Opfølgning på opgaver:

 

Leon bestiller et nummerskilt 58 A-C, evt et emaljeskilt - blå med hvid skrift i emalje.

 

Elektriker: Der er ny aftale til Louises lejlighed.

 

Grafitirens: Peter kontakter Bjarne Johnsen.

 

Gårdmanden skal skifte el-pærer  på loftet og i fyrkælderen.

 

Rod på bagtrapperne (og fortrapperne i forhuset) - øverst. RYD PÅ.

Kælk sættes i kælderen. (Charlotte)

Maling sættes i “malingsrum”. (Annemette)

 

Lejligheder:

Anne og Pontus flytter på 4.tv i nr. 58.

Thomas Thorup flytter på 1. th. i nr. 58.

 

Thomas lejlighed vurderes 7.11.02 kl. 17.00

Vurderingsmanden ser ved samme lejlighed på loftet i Louise Andersens lejlighed.

 

Restauranten:

Fortsatte problemer med lukketider.

Der har været forespørgsel fra rest. om udvidelse af åbningstiden.

Vi kan svare positivt/skarpt til rest. advokat, at shawarmagrillen slukkes kl. 22.00 - men der kan skæres kød og som kan bruges ifm. salg frem til kl. 23.00. Forretningen skal forlades kl. 24.00.

 

Brilleforretningen:

Varmen virker ikke i brilleforretningen

Indgangsdøren ud til gaden kan ikke lukke korrekt i brilleforretningen.

 

Annemette efterspørger holdninger til facaderenovering af brilleforretning. Det vil formentlig være nødvendigt at udskifte vinduer og dør. Facadedesign. AM mailer håndværkernavne til Pernille og Janus, som går videre med sagen.

 

Blikkenslager skal se på varmeanlægget i brilleforretning. Der skal evt. skifte radiatorer. Det gamle cirkulationsanlæg skal nedlægges. Sidstnævnte skal forretningsindehaveren godkende, da de har lejet forretningen med anlægget. Bjarne Johnsen henvender sig til forretningen vedr. dette. Jan sørger for at der kommer blikkenslager.

 

Alle døre til køkkentrapperne skal checkes - pumperne er i uorden.

 

Vandskade hos Pless. Vi kan forvente en regning fra Københavns Brandvæsen, der iflg. Jan har været her og dække af med plastic. Det regner ind på loftet over 58B.

Vi kan evt. sætte nogle store kar op til opsamling af vand, indtil loftrenovationen går i gang.

 

5.   Meddelelser:

Annemette orienterer:

ABF-kurser - kursusmateriale til interesserede bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Projekter:

Faldstammer og tagterrasser.

 

Tagterrasse:

På baggrund af de indkomne tilkendegivelser vedr. tag terrasse bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28.11.02, kl. 19.00 i beboerkælderen. Der kan indsendes øvrige forslag til dagsordenen senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.

 

Nyt tag: Anbefaling: skiffertag.

 

Faldstammer i badeværelser:

(Vi har glemt at tale med arkitekterne om vandtryk).

Notaterne om ulovlig ventilation i de badeværelser, der har fået boret hul i væggen direkte ud i det fri, er udelukkende ulovlige pga. hensyn til naboer... Vi har haft vore ventilationer i 10 år nu - og der er aldrig nogen der har klaget!!! Der er f.eks. ikke tale om at det er brandfarligt.

Et egentligt ventilationssystem er meget dyrt, særligt i forhuset. Trækkanaler findes i baghuset - ikke i forhuset. Bestyrelsen går ikke ind for et stort ventilationssystem-projekt.

 

Arkitekterne går videre med at udarbejde en mere detaljeret plan over hvert badeværelse, ud fra de data der allerede er indhentet om hvert enkelt badeværelse, herunder hvor stort finansierings ca. vil blive for hver enkelt andelshaver, særligt vedrørende genopretning efter faldstammerne er installeret.

 

Efter “indgrebet” (installation af faldstammer) skal gulvene reetableres af foreningens håndværkere.

En standardpris pr. lejlighed for fliselægning rundt om afløb skal udregnes.

 

Arkitekterne foreslog, at der ansættes en hovedentreprenør for projektet, med ansvar for hele byggeprojektet.

 

Der kan f.eks. foretages brugerundersøgelser i opgangene for at undersøge hvor mange der ønsker at benytte lejligheden til en større renovation af badeværelse.

 

Finansieringsmuligheder skal gennemtænkes - også ved salg.

 

7.   Hjemmeside og telefoni:

Der er oprettet en ny hjemmeside for foreningen (ved Leon): www??

Information hænges op på opslagstavlerne.

 

Janus arbejder videre på forslag om telefoni og kommer muligvis med forslag til generalforsamlingen 28.11.02.

 

9.   Betaling af regninger: Underskrifter.

 

10. evt.

Næste møde i bestyrelsen afholdes efter generalforsamlingen den 28.11.02 - Leon er referent.

 

Der holdes julegløgg søndag den 1.12.02 kl. 15.00 i beboerkælderen. Pernille sætter indbydelser op.

 

Den 6.12 afholdes der julefrokost i bestyrelsen (hos Janus formentlig)

 

Referent: Pernille