REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 9. 9. 2002 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

 

Deltagere                      Annemette, Jan, Leon, Janus, Peter og Charlotte

Afbud                                Pernille

Dagsorden

1        Godkendelse af dagsorden

2        Orientering fra gårdlauget

3        Godkendelse af referat

4        Opfølgning af opgaver

5        Meddelelser

6        Salg af lejlighed 58 4.t.h.

7        Restauranten (møde med restauranten mandag d. 16. 9. kl. 15.00)

8        Regninger

9        Evt.

___________________________________________________________

Referat

1        Dagsorden blev godkendt.

2        Christian kom ikke, men havde i forvejen orienteret Charlotte om, at gårdlauget gerne hører om de enkelte foreningers forventninger vedr. visioner med gården. Det bør sættes på næste dagsorden. Gårdlaugsarbejdsdag blev afholdt søndag, hvor en del bænke og borde blev slebet og malet, og legehuset blev renset og fik beskyttelsesolie. R98 har strejket i et par måneder, og derfor er kun den ene papcontainer blevet tømt. Affaldssortering kan ikke lade sig gøre, for der er ingen ordninger i vores område.

3        Referaterne blev godkendt.

4        Leon er på sporet af et nummer skilt til 58.
El Claus kommer i næste uge for at ordne lampe udenfor 58 baggården, lamper på loft i baghus og forhus, noget hos Johannessen og Luise Andersen.
Peter har skrevet til graffiti firmaet vedr. maling på porten.
Papirer vedr. tagterrasser sendt af Byens Tegnestue for et par uger siden, endte ved en fejl hos Chr. Andrees, men Peter har dem nu. De vil snarest blive omdelt til andelshaverne.

5        DER MÅ IKKE STÅ TING OG SAGER PÅ TRAPPERNE!
Gårdmand kommer ud for at tjekke belysningen. Gårdmanden fejer udenfor mandag og fredag morgen.
Indbrud i vaskekælder kostede over kr. 2000,- for nye møntbokse. Desuden lå der mellem kr. 400 og 600 i møntboksene, vurderer Jan. Han overdrager sagen til Bjarne, som skal vurdere, om det kan betale sig at få penge af forsikringen.
Der er lavet graffiti på forhusets bagvante, så vi skal lave en politianmeldelse. Det sørger Janus for.
Låsen i 58C er repareret.
Det er ikke længere Tove Ebeling, der tager sig af vores ejendom på advokatkontoret, men Ulla Clausen.

6        Vi har brugt en ny vurderingsmand til vurdering af 58 4.t.h. Bestyrelsen diskuterede kort vurderingen, som er blevet justeret en smule, efter Charlotte og Annemette har læst den igennem. Bl.a. regnes fejelister som småtings-afdelingen, og derfor trækkes der ikke fra for manglende fejelister. Peter og Janus viser lejligheden frem. Bestyrelsen vil i fremtiden gerne gøre mere ud af at modtage nye beboere bedre ved et lille møde, hvor kontrakten underskrives.

7        Vi ved endnu ikke, om Bjarne kan være til stede ved mødet.
Det varme køkken skal være lukket kl. 22.00.
Restauranten skal være helt lukket kl. 24.00.
Døre og vinduer skal være lukket hele tiden.
Ventilation skal laves således at den er kraftig nok til at ventilere lokalerne uden, at man behøver at åbne vinduer og døre og uden, at der er støjgener.
I kontrakten bør der skrives noget om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis den ikke overholdes.

8        Byens Tegnestue har set på faldstammer i badeværelserne: de er i meget forskellig stand, men de er gamle og bør udskiftes. I baghuset bør brugsrørene/stigstrenge også udskiftes.

 

Næste møde i beboerrummet den  kl. 19.30, og Janus sørger for kaff’ og kage.

For referatet                      Charlotte