REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 11. 6. 2002 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

 

 

Deltagere:              Annemette, Leon, Janus, Charlotte

 

Afbud:     Lone, Peter, Jan

 

 

Dagsorden

 

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Orientering fra Gårdlauget

3.      Godkendelse af referat

4.      Opfølgning på opgaver

5.      Meddelelser

6.      Restauranten

7.      Projekter

8.      Lejlighed

9.      Betaling af regninger

10.  Evt.

 

 

Referat

 

1.                  Dagsorden godkendt

 

2.                  Sandet er blevet udskiftet ( men det ser ud som om at det kun er en lille del af sandet der er blevet skiftet)

Penge bevilget til potteplanter i gården

Cykel-vrag bliver fjernet af R 98

Der er overvejelser omkring at ændre indretningen af storskrald-rummet

Det undersøges om man kan leje en lille container til flasker

Affaldssortering undersøges også

Brugergruppe vil blive nedsat omkring indretningen af gårdhaven

Gårdlavet afholder arbejdsdag d. 25. august

3.                  Pernille uddeler referat fra 29.april

 

4.                  2 firmaer afhenter hos os – R98 tømmer den ene pap-container gratis.

Lys i opgangene skal tjekkes om det virker

Leon har modtaget navneskilt til 58 B 2.sal – sætter det op

Udfylder Gårdmanden arbejdssedler? – Det skal undersøges

Porten i Møllegade er stadig åben om dagen – Porten i NB 56 er i stykker.

Radiatorer i Brilleforretningen itu. Jan arbejder videre med sagen om 2 af radiatorerne kan tilsluttes vores øvrige system

Postkasse til Brilleforretning opsat

Pernille mangler GH-nøgle

Er bagtrappen  til 58 A ryddet på 4. sal??

Forslag om sommerfest d. 24. august samt arbejdsdag – diskuteres videre på næste best.møde

Gulv på bagtrappe i baghuset er blevet lakeret

 

5.                  Referat fra Gårdlaugsgeneralforsamling modtaget

Rensning af lameller i fjernvarmeanlæg skal foretages

 

6.                  Annemette skal snakke med restauranten om hul de har boret fra restauranten og ud til gården. De skal have en kort frist hvorefter det skal være lukket til igen – restauranten har ikke fået tilladelse til at lave dette hul.

Annemette snakker med Bjarne Johnsen omkring Gasflasker, brandfareskilt samt olieaffald.

P.g.a. mange problemer med restauranten med døren stående åben og tilhørende lugtgener, har 2 beboere henvendt sig til restauranten om de ville være venlige at lukke deres dør ud til Nørrebrogade samt til gården. Beboerne er derefter blevet overfuset og fået verbale trusler om bl.a. at få stukket øjnene ud. Det ene tilfælde er meldt til politiet.

 

7.                  Modtaget tilbud fra Byens Tegnestue omkring tilbud på bl.a. tagarbejde og faldstammer

Annemette snakke med Bjarne Johnsen om tilbuddet og snakker desuden med Byens Tegnestue om et mere konkret tilbud

 

8.                  Sag om en konkret andelslejlighed drøftet

 

9.                  Regninger underskrevet

 

10.              Ferieplan: Peter 25-27, Annemette 26 samt 28 og 29, Jan 31-33, Charlotte 30-32, Pernille 30-32, Leon 29-31

 

 

Næste møde i beboerrummet onsdag den 7. august kl. 19.30.. / Charlotte kage og kaffeansv.

 

 

 

For referatet:                Leon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan findes på Internettet:  andel.yum.dk