Andelsboligforeningen Nørrebrogade 58& 58 A-C                                                22. maj 2002

 

Bestyrelsesmøde mandag den 29. april 2002, kl. 19.30.

 

Referat:

 

1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2: Orientering fra Gårdlauget:

(mere orientering til Gårdlauget).

Der er stadig problemer med:

·        Porten til Møllegade

·        Lås i lågen i Møllegade.

·        Storskrald

 

Der skal købes krukker

Der skal ansættes en gartner

Døren til storskrald skal børnesikres.

 

3: Godk. af referat af bestyrelsesmøde 13. marts 02.

Referat blev godkendt.

 

4. Opfølgning:

Papcontainer: Kommer i uge 18/19, iflg. Annemette.

 

Lys på trapperne. Elektriker har være her. Men der er fortsat problemer i 58B. Peter følger op.

 

Navneskilt: Leon bestiller.

 

Gårdmand: Gårdmanden er under observation. Der udfyldes arbejdssedler. Peter checker op.

 

Storskrald: Det er et problem, uanset hvor tit storskralderummet tømmes er det fyldt op 2 dage efter.... Hvem er det der fylder op.... Vi ved det ikke.

 

Porten i Møllegade lukker ikke. Gårdlauget orienteres.

 

Bestyrelseshonorar sættes til 1.700 pr. år, iflg. Bjarne Johnsen (Advokaten).

 

Buus lejlighed (nu nye ejere): Der har været syn. Andelsboligforeningen betaler for el-arbejde. Nye ejere indhenter tilbud. Charlotte orienterer bestyrelsen.

Gulvene er boets problem. Sagen verserer i ankenævnet.

 

5.   Meddelelser:

 

Lone Fuhrmann og Carsten flytter pr. 1.7.02. Lejligheden skal synes/vurderes den 1.5.02 af arkitekt Birte Just. (Der har været afholdt syn, men jeg har ikke hørt fra arkitekten endnu).

 

Brilleforretningen har problemer med radiatorer. Janus og Jan ser på det.

Der har været indbrudsforsøg i brilleforretningen.

Brilleforretningen har efterspurgt en postkasse. Janus indkøber og opsætter en postkasse.

 

Bestyrelsen henstiller til, at der ryddes op på bagtrappen til 58A - Michael Riis etage!!

 

6. Bestyrelsens konstiutering.

Annemette Færch: Formand, nøgler, tømrer, murer.

Janus Hendrichsen: Næstformand, kloak, IT-kabelnet.

Jan Hølmkjær: Kasserer, vaske- og fyrkælder samt vvs.

Leon Lundby: Redaktør, beboerlokaler, dørklokkeskilte, dørskilte, glarmester.

Charlotte Bunch: Salg af lejligheder, graffiti.

Peter Rosenkrands: Nøgler, rengøring, gårdmand, elektriker, arbejdsdage.

Pernille Brandt: Salg af lejligheder, arbejdsdage.

 

7.   Restauranten:

Der er en del problemer med restauranten. Man forstår ikke rigtigt de regler, der er opstillet i kontrakten, bl.a. ifm. lukketider.

Det er uklart hvem der lejer lejemålet. Det ser ud til at forretningen er overdraget til 3 part uden tilladelse fra andelsboligforeningen og uden egentlig kontrakt.

Foreningens advokat Bjarne Johnsen arbejder på sagen. Peter Rosenkrands og Bjarne har afholdt møde om det videre forløb i sagen.

Restauranten har efter bestyrelsesmødet den 29.4. uden tilladelse boret hul i muren ud til gården og installeret en ventilator, der generer alle med soveværelse ud til gården.

I det hele taget kniber det gevaldigt for restaurantens indehaver(e) med at forstå og respektere lejekontrakt og henstillinger fra bestyrelsen vedr. adfærd.

 

For at der evt. kan blive tale om en opsigelse skal der formentlig føres en retssag.

Det kan trække ud, og det vil være højst usikker om foreningen vil vinde sagen.

Bestyrelsen arbejder med at indsamle data, der underbygger vores sag - kontraktbrud og “overgreb på ejendommen” mv.

 

8.   Projekter:

Tag: Vi skal have en rådgiver. Byens tegnestue og Jesper H??

Faldstammer: Vi skal have en rådgiver: Byens tegnestue.

Der afholdes møde med tegnestuen i uge 21.

 

9.   Sommerfest og arbejdsdag - den 17.8.02.

 

Næste bestyrelsesmøde: 28.5.02, kl. 19.30

Kaffe- kageansvarlig ???