Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2002

Tilstede: Pernille, Annemette, Charlotte, Leon og Jan

Afbud: Peter og Janus

1)Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2) Orientering fra gårdlavet:

Johs havde meldt afbud. Foreningen har fået tilsendt regnskab og budget fra gårdlavet. HUSK generalforsamling i gårdlavet den 4. april.

3) Godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

4) Opfølgning af opgaver:

Annemette rykker for ekstra papcontainer.

Lys på trapper og loftsgang i baghus skal ordnes.(PR)

Bagtrappe i 58 C skal lakeres. (AF)

Nr.-skilt skal sættes op over  porten mod gaden (Janus)

Peter følger op på gårdmand.

Jan taler med Bjarne om bestyrelseshonorar.

Nye formularer til brug for fremleje af værelse/lejlighed blev godkendt og skal uddeles til alle.

Foreningens postkasse er repareret.

Buus´ lejlighed skal have afhøvlet enkelte gulve og der skal laves noget el-arbejde. Charlotte taler med Bjarne og evt. ABF.

5) Meddelelser:

Annemette fortalte om en ny ordning med ABF-bladet, det er nu blevet muligt at få bladet sendt ud til alle andelshavere gennem postvæsenet for et beskedent beløb. Det blev vedtaget.

6)Erhvervsudlejningen

Der kommer  en ny erhvervslejer OPTIKER han vil gerne overtage lejemålet fra 15. marts 2002.

7) Generalforsamling:

Udkast til beretning blev gennemgået og godkendt

Forslag til nye regler for brug af beboerlokale samt forslag til ny husorden blev godkendt.

8) Projekter og evt. valg af rådgiver i den forbindelse:

Bestyrelse besluttede at bruge rådgiver til begge projekter, renovering af tag og nye faldstammer og stigstrenge på badeværelser.

Annemette havde 2 forslag til rådgivere fra Bjarne: Byens Tegnestue og Fa. Jesper Herget

9) –

10) Betaling af regninger:

Diverse regninger blev underskrevet.

11) Evt.

Bestyrelsen afholder et kort  formøde til generalforsamlingen den  3. april kl. 19.30

Referent Jan Hølmkjær