Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18.2.02

 

1)  Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 12. Kabelnet.

 

2) Orientering fra gårdlauget:

Johs orienterede ud fra det fremsendte referat af Gårdlaugets møde.

Generalforsamling afholdes 4.4.02.

Carsten Elmø genopstiller som formand

To af de nuværende bestyrelsesmedlemmer trækker sig. Det drejer sig om Vibe og Marianne.

Hvis der er nogen der er interesseret i at stille op til bestyrelsen for gårdlauget, kan de evt. melde sig til Johs Kristensen, 58A, 2. tv., eller møde op på generalforsamlingen den 4. april 2002, kl. 19.00.

Vi håber at se mange kendte ansigter på denne generalforsamling.

 

3) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 14.01.02.

Referatet blev godkendt med følgende tilføjelser - fungerede også som opfølgning på arbejdet til dette møde (18.02.02).

 

4) Opfølgning på arbejdsopgaver fra 14.1.02 til 18.2.02:

Papcontainer: Annemette har kontakt til relevante personer - og der bliver snart stillet en ekstra container op.

Dørtelefonsystemet og Lys på trapperne: Peter har reparatør - som dog ikke pt. kan finde nogen fejl i dørtelefonsystemet. Mht. lys på trapperne, er der sandsynligvis nogen der selv sætter lyset på konstant, hver gang Peter har sat det til periode.

Loftrum i baghuset: Charlotte har  sørget for at nye beboere har fået loftsrum.

Metzons dørskilt skiftes: Leon arb. videre.

Buus’ lejlighed: Lejligheden er solgt, og de nye ejere er flyttet ind. Advokaten har kontakt til Buus søn og datter via deres advokat. Sagen kører i det regí. Charlotte og Pernille ønsker ikke at blive blandet ind i sagen om “vedligeholdelseskonto”. Vores advokat og huslejenævnet er på besigtigelse i lejligheden (onsdag den 20.2.02). Har ikke hørt yderligere.

Indstillingsliste - en mere fleksibel løsning på indstillingsproblematikken ønskes. Charlotte og Pernille udarbejder forslag til generalforsamlingen.

Bagtrapper trænger til lak: Charlotte har fået to navne på malerfirmaer fra advokaten. Charl. arb. videre.

Foreningens postkasse skal skiftes ud: Annemette og Janus sørger for indkøb og ophængning.

Fortsat utilfredshed med gårdmand: ? Der udarbejdes en liste som gårdmanden skal udfylde med de opgaver vi har forventning om bliver ordnet. Han påfører hvilke aktiviteter han har fortaget hvilken dato. Han får en 3. mdr. frist for overholdelse af kontrakt. Ellers må vi ansætte en anden gårdman.

Bestyrelseshonorar: Det blev besluttet på Charlottes foranledning, at bestyrelseshonoraret sættes op til max. beløbet (som heller ikke er særligt højt). Advokaten (Bjarne) kan oplyse det præcise beløb.

 

5) Meddelser:

Vandbeholderen er blevet afkalket. Firmaet Krüger Aquacare har installeret et nyt afkalkningssystem. Beholderen skal fremover kun afkalkes hvert 1½-år.

Der er 3 lejelejligheder tilbage i foreningen, efter det seneste salg.

En beboer har efterspurgt en glascontainer: Bestyrelsen henviser foreløbig til den glascontainer, der står på hjørnet af Kapelvej og Nørrebrogade.

 

6)  Erhvervslejemål.

Arbejdsformidlingen har sagt op pr. 1.7.02. Bestyrelsen arbejder på at få fjernet træpladerne for vinduerne. Der vil evt. blive renoveret vinduer, hvis der fortsat ydes tilskud fra kommunen.

 

Restaurant Palme/nu Tasty Bites vil sælge restauranten til en vens kone. Vens kone taler ikke dansk og har ikke erfaring med restaurationsbranchen. På det grundlag mener advokaten, at vi kan afvise handlen. Og evt. leje restauranten ud gennem firmaet la Cour og Lykke, hvis den nuværende ejer ikke vælger at fortsætte lejemålet.

Sagen kører via vores  advokat.

 

7)  Fremleje (Pernille):

Brev mv. vedr. fremleje af hele eller dele af lejlighed blev gennemgået. Kommentarerne vil blive indarbejdet og det hele vil blive fremsendt til endelig godkendelse af bestyrelsen. (Næste møde, 13.3.02 kl. 19.30).

Hvorefter det vil blive delt ud til andelshaverne og lagt på internettet.

 

8)  Faldstammer:

Janus omdelte bilag på mødet.

Retningslinier for hele foreningen i forbindelse med udskiftning af faldstammer på badeværelserne. Et ikke helt let problemstilling.

Janus går videre med at indhente tilbud og udarbejde en mere fyldestgørende plan over hvad der skal lægges vægt på ved “indgrebene” på de enkelte badeværelser.

 

9)  Forslag til nye regler ved brug af beboerkælderen. Annemette arbejder videre efter gennemgang på bestyrelsesmødet. Bilag blev omdelt på mødet. Forslaget skal godkendes på Generalforsamlingen.

 

10) Forslag til nyt ordensreglement blev omdelt på mødet. Bestyrelsen læser forslaget igennem og kommenterer det til næste møde. Det nye forslag skal endelig godkendes på Generalforsamlingen.

 

11) Udskiftning af tag.

Peter R. har modtaget tilbud fra Hovedstadens Bygningsentreprise A/S på forskellige former for udbedring/udskiftning af tag.

For Naturskiffer (som er dyrest, men holder i 100 år) og derbigumbelægning som holder 30 år.

Janus efterspurgte tagteresse, sneskredssikring og kanapudbedring. Peter går videre. Sagen skal forelægges generalforsamlingen i april.

 

12) Kabelnet: Janus redegjorde for sine drøftelser med Kabelnet om vores internetadgang. Vi har ikke fået hvad vi er blevet stillet i udsigt. Nettet arbejder meget langsomt, og det ser ikke ud til at udbyderen kan udbedre problemet. Vi har en “luftlinie” via radio, som ikke kan komme til at virke, som vi er blevet stillet i udsigt.

Der skal evt. arbejdes på et sagsanlæg mod udbyder, med involvering af Bjarne Johnsen, foreningens advokat.

Evt. skal vi have en ny udbyder via fastnet. Evt. TeleDanmark.

 

13) Betaling af regninger:

Der blev underskrevet regninger

 

14) evt.

Generalforsamlingen afholdes den 10. april 2002

 

Kaffe og kage og referat-ansvarlig: Jan Hølmkjær. (mødet den 13.3.02)

 

For dette referat:

Pernille Brandt.