Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 5/12 2001

Ad. 1 Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Johs orienterede fra gårdlavet: (se referat fra gårdlavet)

Plan over gården skal op på næste møde.

Ad. 3 Referat godkendt.

Ad. 4 Opfølgning af opgaver:

Annemette har ikke fået endelig afklaring af sag om papcontainer.

Fælles opgave for alle i bestyrelsen: se efter vand i cykelkælder, når det regner.

Kabelnet-installeringen 14 dage forsinket.

Faldstammen i 58, 3 th. blev ikke skiftet i denne omgang.

Der er stadig problemer med lyset et par steder (Peter)

Hovedstadens Tagentreprise har kigget på vores skiffertag m.m. og kommer med 2 tilbud (naturskiffer + kunstskiffer), som vi behandler på møde efter jul.

VVS-arbejde – beboere skal ALTID kontakte Jan i den forbindelse.

 

Ad. 5 Meddelelser.

 

Ad. 6 Godkendt.

 

Ad. 7 Kvartalsregnskab i ny opstilling tilfredsstillende, i øvrigt intet overraskende.

 

Ad. 8 Restauranten ønsker ændring af indretning.

Bestyrelsen ønsker adv. Bjarne Johnsen  som mellemmand for at have tingene afklarede på skrift.

Vores betingelser:

- køkkenet skal stadig lukke kl. 22.00

-         regler omkring ventilation og fedtudskilning m.m. skal overholdes

-         må ikke installeres så det forstyrrer beboere

 

Ad. 9 Fremlejeskrivelse.

Pernille kommer med skema til næste møde.

 

Ad. 10 Julegløg d. 15/12.

Fordeling af diverse indkøb m.m.

 

Ad. 11 Salg af lejlighed.

Indstillinger skal være hos Charlotte senest d. 21/12 kl. 16.00. Aftalt fordeling af tidspunkter for fremvisning.

 

Ad. 12 Regninger underskrevet.

 

Ad. 13 Evt.

Peter nævnte arbejde med ny lov om ventelisteprocedurer, Annemette lovede at tjekke hos Bjarne Johnsen. Resultat: Der foreligger endnu ikke noget vedtaget fra folketinget, og da lovforslaget er udarbejdet under den gamle regering, synes han vi skal se tiden an.

Loftsrumsfordeling i baghuset: en opgave for Charlotte?

Opdatering af loftsrumslisten i forhuset (Annemette)

 

For referatet

Annemette