REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 16. 8. 2001 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

Deltagere:   Annemette, Leon, Janus, Charlotte

 

Afbud:        Lone, Peter, Jan

 

Dagsorden

 

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat

3.      Gårdlaug

4.      Opfølgning

5.      Meddelelser

6.      Restaurant

7.      Internet

8.      Grillarrangement

9.      Evt.

 

Referat

 

1.         Dagsorden godkendt.

 

2.        Referatet blev godkendt.

 

3.        JOS beklageligvis ikke indkaldt til dette punkt. Storskrald tømmes fremover hver mandag. Beboerne opfordres til at stille              storskraldet på en fornuftigt måde og ikke bare kaste det tilfældigt ind i storskralderummet.

            Så vidt vi er orienteret, er gårdlauget utilfreds med gårdmandens arbejde.

            Vibe og Annemette arbejder videre med planer om ændring af gårdhaven.

 

4.        Dørtelefoner – er de lavet? Hvis nogen stadigvæk har problemer med dørtelefoner, skal bestyrelsen kontaktes.

           Annemette bestiller papcontainer.

           Dyrehandleren har stadigvæk småproblemer med mindre oversvømmelser i sin kælder. Dette sker kun når der er voldsomme               regnskyl. Vi følger forsat sagen blandt andet ved at undersøge om naboejendommen har vandproblemer i kælderen.

           Annemette snakker med Adv. Johnsen om porten til 58 A (malingen skaller af).

         5.            Fremlejeren i 58 C støjer for meget og har derfor fået flere breve med klager. Dette ser ud til at have hjulpet.

Charlotte udarbejder forslag til brev til beboerne hvis de agter at fremleje deres lejlighed. Bestyrelsen skal som det mindste orienteres om hvor andelsejeren opholder sig (adresse) når lejligheden fremlejes og det bestyrelsen skal godkende fremlejeren (I Andelsforeningens vedtægter § 12 står der: Et medlem kan helt eller delvist fremleje sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere og betingelserne for fremlejemålet.)

Janus holder ½ års orlov fra bestyrelsen. Pernille kontaktes da hun er valgt suppleant.

          Leon skal udskifte 3 dørskilte.

    6.            Restauranten har fået at vide at der skal etableres fedtfilter i forbindelse med restauranten. Annemette og Leon følger op på dette.

    7.            Leon overtager Internetsagen p.g.a. Janus orlov.

    8.            Arbejdsopgaverne i forbindelse med grillarrangementet i gården uddelt.

    9.            Diverse regninger underskrevet

                    Næste møde i beboerrummet tirsdag den 11. september kl. 19.30. Her skal vi huske at aftale restaurant-besøg.

                    For referatet:  Leon


Annemette                          formand, arbejdsdage og sociale arrangementer

Janus                                  næstformand, nøgler, kloak, salg af lejligheder
Jan                                      kasserer, vaske- og fyrkælder, vvs
Peter                                   nøgler, rengøring (gårdmand), elektriker
Leon                                   redaktør af beboerblad og hjemmeside, skilte, beboerlokale, glarmester

Lone                                   arbejdsdage, sociale arrangementer, tømrer
Charlotte                            salg af lejligheder, graffiti

N.B. Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan findes på home13.inet.tele.dk/andel