REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 16. 5. 2001 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

 

 

Deltagere                 Annemette, Jan, Leon, Janus, Peter og Charlotte

 

Afbud                       Lone

 

 

Dagsorden

 

1        Godkendelse af dagsorden

2        Godkendelse af referat

3        Opfølgning af opgaver

4        Meddelelser

5        Konstituering af bestyrelsen

6        Maling af vinduer

7        Regninger

8        Evt.

 

 

Referat

 

1        Dagsorden blev godkendt.

2        Referatet blev godkendt.

3        Der er problemer med lyset på bagtrapperne i 58, 58A og 58B. Nogle af dørtelefonerne hyler, og hvis der er andre ting vedrørende dørtelefoner, bedes beboerne smide en seddel ind i foreningens postkasse, så det hele kan ordnes samlet af elektrikeren. Peter  står for det.
Skiffer  omkring de nye tagvinduer ligger skævt, og Peter kontakter Kbh.Tagenterprise.
Annemette sørger for en ekstra papcontainer.
Annemette og Viggo ser nærmere på evt. svampeproblemer.
Janus kontakter formand fra andelsforeningen på hjørnet af Møllegade vedr. kloakproblemer.
Annemette rykker Bjarne Johnsen for, om kontrakten med Tele Danmark Kabeltv virkelig uopsigelig.
Lone laver aftale med arkitekt, så facadeskiltene kan blive færdige.
Annemette kontakter BJ vedrørende ny restauratør.
Der har været en hel del problemer med facaderenoveringen – Peter sørger for at aftale et møde mellem BJ, PWJ og bestyrelsen.
Janus beder BJ om at få Xing til at etablere et fedtfilter i løbet af ganske kort tid.
Bestyrelsen har endnu ikke truffet nogen beslutning om fælles internetforbindelse, men hvis der er andre i foreningen, der gerne vil arbejde videre på sagen, er de meget velkomne.

4        Vi har modtaget information fra R98 om indsamling af farligt affald. Vi vil gerne deltage i det. Peter taler med gårdmanden, om han vil stå for det. Desuden ønsker vi rengøring af fortovet mandag og fredag i stedet for som nu tirsdag og fredag.
En af de forholdsvist nye radiatorer på loftsværelserne er gået.
Radiatoren, der blev flyttet i restauranten, skal sættes op – hvor?

5        Annemette         formand, arbejdsdage og sociale arrangementer.
Janus                 næstformand, nøgler, kloak, salg af lejligheder.
Jan                    kasserer, vaske- og fyrkælder, vvs.
Peter                 nøgler, rengøring (gårdmand), elektriker.
Leon                  redaktør af beboerblad og hjemmeside, skilte, beboerlokale, glarmester.
Lone                  arbejdsdage, sociale arrangementer, tømrer.
Charlotte           salg af lejligheder, graffiti.

6        Se løbeseddel.

7        Ingen regninger blev underskrevet.

8        Til næste møde vil vi tænke over et forslag til, at få en i foreningen til fast at tage sig diverse små reparationer + evt. mere end det.

 

Næste møde i beboerrummet mandag den 18. 6. kl. 19.30.

Charlotte står for kaff’ og kage

 

        For referatet            Charlotte