REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 5. 4. 2001 KL. 19.30 I BEBOERKÆLDEREN

 

 

Deltagere      Annemette, Jan, Leon, Janus og Charlotte

 

Afbud             Peter

 

Dagsorden

 

1        Godkendelse af dagsorden

2        Orientering fra gårdlauget

3        Godkendelse af referat

4        Opfølgning af opgaver

5        Meddelelser

6        Facade

7        Generalforsamling, forslag m.m. (flyttet til d. 25.4.)

8        Erhvervslejers huslejeindbetaling

9        Bredbånd

10   Regninger

11   Evt.

__________________________________________________________________

 

Referat

 

1        Dagsorden blev godkendt.

2        Johs kom ikke. Charlotte orienterede om gårdlaugsgeneralforsamlingen.

3        Referatet blev godkendt.

4        El og samtaleanlæg er endnu ikke helt i orden - Peter er ansvarlig. Lys på bagtrapper er shinet op med kupler.
Janus har ikke gjort mere ved vinduesbeslag i 58A 2.t.v...
Der er kommet et nyt fint vindue op i opgang 58A.
Leon har lavet kopier af vedtægterne og de vil blive delt ud til beboerne.
Skiffer ligger skævt efter loftsvinduer er blevet udskiftet - Annemette & Viggo ser på det.
Annemette taler med dyrehandleren om affald.
Janus kontakter formand fra andelsforeningen på hjørnet af Møllegade vedr. kloakproblemer og Albertslund Kloakservice vedr. AF’s kloakproblemer.
Iflg. Bjarne Johnsen er kontrakten med Tele Danmark Kabeltv uopsigelig.
Bagtrappen i 58 C kan få en gang lak ved næste fælles arbejdsdag.
Peter og Annemette rykker for at få facaden færdig. Den 23.4. skiftes vinduesfacadepartier hos dyrehandler og restaurant.
Annemette har modtaget fint forslag til facadeskilte fra skiltekompagniet til dyrehandler og restaurant og arbejder videre med det.

5        Bjarne Johnsen har kontaktet stadsingeniørens direktorat vedr. godkendelse af fedtfilter i Xing, som tilsyneladende ikke er der.
Janus er sammen med Peter ansvarlig for låse.

6        Se pkt. 4

7        Vi gennemgik udkast til bestyrelsens beretning og vil arbejde på et par forslag til generalforsamlingen.

8        Der var enighed om, at lejen skal falde til tiden.

9        Leon kontakter kabelnettet.dk for at få en konsulent ud til et lille møde, så vi kan få svar på spm. Bestyrelsen er enig i at det interne kabelsystem skal kunne klare 1 Gigabit, og at den eksterne forbindelse helst skal være fiberoptisk. Andelsforeningen vil betale for opkoblingen, som dermed også vil eje den. Det vil være op til de enkelte, og de vil benytte det.

10   En enkelt regning blev underskrevet.

11   Intet under evt.

 

 

Næste møde i beboerrummet den 19. 3. kl. 19.30. Det bliver ganske kort, så der er vel ingen grund til kaff’ og kage?

 

 

 

For referatet   Charlotte