REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 21. 2. 2001 KL. 17.00 HOS JANUS

 

 

Deltagere            Annemette, Jan, Leon, Janus, Peter og Charlotte

 

Afbud             Ingen

 

Dagsorden

 

1        Godkendelse af dagsorden

2        Orientering fra gårdlauget

3        Godkendelse af referat

4        Opfølgning af opgaver

5        Meddelelser

6        Kloakabonnement

7        Fælles internetaftale?

8        Facade

9        Generalforsamling, forslag m.m. (flyttet til d. 25.4.)

10   Regninger

11   Evt.

_______________________________________________________________________

 

Referat

 

        1   Dagsorden blev godkendt.

        2   Johs kom ikke. Gårdlauget skal ikke tage sig af pap og storskrald, men bestyrelsen vil gerne komme med forslag til vedtægtsændring, således at det bliver gårdlaugets ansvar. Peter ser på gårdlaugets vedtægter vedr. affald og taler med Johs om gårdlaugets regnskab, som vi har et par spørgsmål til. Vi synes det vil være rart med lidt udsmykning i gården i form af store urtepotter med blomster og urter.

        3   Referatet blev godkendt.

        4   El er ved at være i orden, men samtaleanlægget mangler og skal repareres snart. Loftsrum er tømt.
Janus har ikke gjort mere ved vinduesbeslag i 58A 2.t.v...
Leon har bestilt et nyt vindue til opgang 58A.
Leon skal lave kopier af vedtægterne og dele dem ud til beboerne.
Leon har købt 2 nye billard køer.
Nogle af de utætte loftsvinduer er udskiftet - resten bliver udskiftet i weekenden. Problemer med papcontaineren er løst - det er foreningen, der skal betale for fjernelse af erhvervslejernes pap. Annemette taler med dyrehandleren om affald.

        5   Vi har modtaget regnskabet for 2000 af Bjarne Johnsen.
AF har igen kloakproblemer. De har pga. megen sygdom og dårligt indeklima fået lavet en mikrobiologisk undersøgelse. Den har vist, at der ikke er svamp, men de vil undersøge det igen. Deres udluftningssystem er gammelt, men blev renset sidst for 2 år siden af Peter Jahn og Partnere, som gennemgik det hele med AF. AF fik at vide, hvordan det skulle vedligeholdes. I øvrigt er det AF’s eget anlæg, og der mangler brandlemme - Annemette taler med AF om det. Der skal laves en lukkeventil i AF’s kælder for at undgå oversvømmelser.
Viceværten, Bent har apparat til vandsugning ved evt. oversvømmelse.
Bagtrappen i 58C skal snart ha’ en gang lak.
Peter taler med Bent om manglende bagtrappevask.

        6   Janus har indhentet tilbud fra Albertslund Kloakservice, som har gennemgået det hele. Det koster kr. 3600.-/år for kloaksugning, hvilket er det samme som at få dem herud en enkelt gang, så det har vi sagt ja tak til. Lyskasse skal renses etc. Janus undersøger om restauranten har fedt udskillelses filter - hvis den ikke har det skal den skaffe det snarest. Janus kontakter andelsforeningen på hjørnet af Møllegade vedrørende problemer med en anden kloak. Der er bestilt TV eftersyn af kloak ved dyrehandlen

        7   Kan en evt. kontrakt med Bredbandsbolaget være uopsigeligt? Janus taler med Bjarne Johnsen om det. Leon undersøger andre bredbåndstilbud.

        8   Peter forsøger at få PWJ til at gøre facaden færdig og skriver til dem. Facadepartier til dyrehandel og restaurant kommer i i uge 10-11. Annemette har talt med PWJ om skiltemaling i matchende farver. Dyrehandlen vil gerne have noget mere farvestrålende. Annemette taler videre med skiltekompagniet og dyrehandleren.

        9   Jan ringer til Brunata for at høre om varmeaflæsning. Leon kommer med forslag vedr. bredbånd.

   10   Diverse regninger blev underskrevet.

   11   Intet under evt.

 

 

Næste møde i beboerrummet den 19. 3. kl. 19.30 - ?? sørger for kaffe og kage.

 

 

 

For referatet            Charlotte