Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar

 

Til stede:

Anne Mette, Charlotte, Leon, Peter, Jan og Janus (ref)

 

Dagsorden:

1.      Orientering fra Gårdlavet

2.      Godkendelse af referat

3.      Opfølgning af opgaver

4.      Meddelelser

5.      Kloak

6.      Mødedatoer og Generalforsamlingsdato

7.      Betaling af regninger

8.      evt.

 


1) Johs. var ikke til stede

2) Referat godkendt

3) Opfølgning

a)      Leon renskriver og uddeler vedtægter til alle beboere

b)      Dørtelefoner – der er indsamlet og renskrevet fejl på telefoner og

dette videregives til montør

c)      El: Claus kommer og laver resten snart

d)      Loftsrun 7 & 10 bliver ryddet i uge 3

e)      Lavenergiglas – Janus checker om der er en ny pulje og om vi overhovedet kan

søge til facadeudbedringen

f)        Facadebåndet males igen til maj, det er umuligt at gøre det nu

g)      Anne Mette søger om tilskud til videre facaderenovering

h)      AF er blevet repareret midlertidigt – på længere sigt skal hele deres facadeparti

også udskiftes da det er aluminium og ikke kan repareres ved beskadigelse – stor

udgift.

i)        Manglende beslag til vinduer i NB 58A 3 th indkøbes og andelshaver bedes selv

montere de manglende beslag – Janus gør det.

a)      Janus & Charlotte vil komme med udspil til ny vurderingsperson

j)        Eksklusionssag drøftet

k)      PWJ – der skal afholdes møde for at udrede tråde – Anne-Mette og Peter gør det

b)      Facadeskilte: Erhvervslejerne skal komme med et koncept snarest – Peter kontakter

4) Meddelelser

c)      Bredbåndsbolaget har afgivet konkret til bud på etableringen af bredbåndsnet i foreningen. Dette vil kunne betyde at alle interesserede kan få fast internetopkobling med ekstremt høj hastighed, samt adgang til fuld digitalt kabel TV og billigere telefoni. Der afholdes beboermøde om dette 30/1 kl 17, hvor alle er velkomne.

d)      Køkkendør 58 th virker ikke – Noah har været så venlig at lave den.

e)      Smadret vindue 58 – Leon undersøger hvad det koster at få repareret en sådan rude.

f)        Navneskilte til lejere i klubværelser opsættes i port ved 58A

g)      AB har arbejdsskadeforskring i det tilfælde at nogen kommer til skade under arbejdsdage.

h)      Kloak: Janus har haft besøg af stor kloakbil grundet vand i kælderareal. Der har været afholdt møde med repræsentant for kloakfirma, og ved gennemgangen er der fundet flere mangler, der muligvis er medvirkende årsager til fugtproblemer flere steder i AB. På næste bestyrelsesmøde vil de forskellige tilbud blive drøftet. Særligt store mængder af udslammet fedt ved erhvervslejer i restauranten gør, at det er nødvendigt at rense denne brønd oftere. Så fremt det måtte fremgå af lejekontrakt vil denne særudgift påvile lejer – Anne-Mette undersøger.

i)        Leon indkøber 2 nye billardkøer

 

Datoer for best. møder:

21/2 kl 17 – 19 – Charlotte sørger for kage og kaffe

19/3 kl 19.30 – 22

 

 

Generalforsamling Onsdag d. 18/4 !!

Ref: Janus