A/B Nørrebrogade 58 A –C

 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 25. september 2000

 

Tilstede:  Annemette, Janus, Leon, Peter, Charlotte og Jan

 

Refererent: Jan 

 

Dagsorden:

 

                                               1.                                  Orientering fra gårdlauget

                                               2.                                  Godkendelse af referat

                                               3.                                  Godkendelse af dagsorden

                                               4.                                  Meddelelser

                                               5.                                  Opfølgning af opgaver

                                               6.                                  Loftsrum

                                               7.                                  Tagvinduer

                                               8.                                  Kloakabonnement

                                               9.                                  Faldstammer

                                           10.                                  Maling af vinduer på facaderne

                                           11.                                  Solceller i tag

                                           12.                                  Julehygge

                                           13.                                  Info til beboerne

                                           14.                                  Betaling af regninger

                                           15.                                  Eventuelt

 

1.                                      Gårdlauget har afholdt arbejdsdag den 9. september, fremmødet var ikke stort.

Der er blevet sat 2 tørrestativer op bag skralderummet, cykelstativer er sat fast i muren og brostenene foran gitterlågen til Møllegade er lavet.

Der er nedsat et udvalg der vil lave et samlet forslag til forskønnelse og indretning af gården, bl.a. nye træer, store krukker med sommerblomster, klematis op af muren m.v.

 

2.                                      Referatet fra 21. august godkendt

 

3.                                      Dagsorden godkendt

 

4. og 5.          Janus og Charlotte laver oplæg til ændringer ved lejlighedssalg. Renovation hører under gårdlauget. Tilbuddet om postkasser i opgangene gælder ikke mere.

Entreprisen vedr. istandsættelse af underfacaden mod Nørrebrogade er blevet kr. 10.000,- dyrere da firmaet var gået ud fra, at der lå granit over vinduerne. Det gjorde der ikke, så de har været nødt til at pudse båndet over vinduerne op fra bunden.                            Der bliver indhentet tilbud på nye facadevinduer – kommer i uge 40. VVS firmaet Per Jacobsen kommer i uge 40 og renser tagrender.

Der er 2 blade fra ABF der skal deles ud. Pumpe til brusekabine på loftet betales over lejers indvendige vedligeholdelseskonto. Maler Lindahl er færdig med køkkentrapperne. Han vil lave 32 små bøtter med maling så hver især selv kan male køkkendøren færdig . SKAL VI IKKE VÆRE ENINGE OM, AT PASSE PÅ VI IKKE SKRAMMER  DE NYMALEDE TRAPPER. Peter ringer til Claus Dam og undersøger om det kan betale sig med sparepærer på køkkentrapperne (om det skal være plastic- eller glaskupler). Maibritt Volfing overtager lejligheden 58 3. th. efter Ebbe Volfings død. Der er faldet et stykke stuk ned i Helge Buus´s lejlighed, Peter undersøger og sørger for at få det lavet. Peter kikker også på nedfaldet puds på skorstenene i baghuset (de er blevet lukket – er det fugt?).

 

6.                   Leon laver skrivelse om loftsrum i forhus. Følgende rum er overskudsrum 10-7-14-21-1 og 5. Herefter skal der trækkes lod om rummene.

 

7.                                      Peter rykker for udskiftning af 7 stk. tagvinduer.

 

8.                                      Annemette spørger VVS firmaet Per Jacobsen om hvilet kloakfirma der har det billigste abonnement på rensning af kloaker.

 

9.                                      Vi ser tiden an med udskiftning af faldstammer. Er der faldstammer der er utætte vil vi meget gerne have besked.

 

10.                                  Tilbud om maling af vinduer skal bekræftes. Peter tager alt materiale med på næste møde.

 

11.                                  Janus undersøger økonomi og tilskudsordninger til solceller på taget.

 

12.                                  Julehygge i beboerkælderen er fastsat til søndag den 10. december kl. 15.00 

 

13.                                  Indlæg til nyt INFO afleveres til Leon, 58 A 1.th., senest den 15. oktober.

 

14.                                  Diverse regninger blev underskrevet

 

15.                                  Bestyrelsen julefrokost er fastsat til den 1. december

 

 

Næste møde 1. november kl. 19.30.  Peter sørger for kaffe og kage