Bestyrelsesmøde torsdag d. 17 feb. 2000

 

         Dagsorden

     1. Godkendelse af dagsorden

     2. Gårdlaug

     3. Godkendelse af referat

     4. Opfølgning fra sidste møde

     5. Meddelelser

     6. Årsregnskab

     7. Regnskabs- og budgetmøde

     8. Generalforsamling

     9. Projekter til generalforsamlingen

    10. Igangværende arbejder

    11. Regninger

    12. Evt.

 

Tilstedeværende: Jan, Leon, Charlotte, Peter, Thomas, samt Johannes fra gårdlauget

Ad. 1

Dagsordnen blev godkendt.

Ad. 2

Der mangler stadig referater fra gårdlauget. De(t) bliver udleveret inden næstkommende onsdag.

Der kommer cykelstativer i gården, inden gårdlaugets generalforsamling den 26 april

Endeligt udfald af muren ind til den mosaiske kirkegårds skæbne bliver besluttet til den kommende generalforsamling.

Vi har fra bestyrelsens side forslået en fælles arbejdsdag for vores gårdanlæg.

Ligeledes virker porten ud til Møllegade, fra Møllegade 2, ikke. Den skal udbedres

Ad. 3

Referatet blev godkendt.

Ad. 4

Der skal checkes om der er utætte vindere i for- og baghuset (Jan og Charlotte)

Salg af lejligheder i 58a, 1 tv:

Der er tilføjet nogle mangler til vurderingsrapporten, fra Søren Tøtrup, i forhold til lejligheden. Tilføjelserne blev justeret, og godkendt at de tilstedeværende.

Ad. 5

Vores gårdmand er blevet hyret til at gøre rent i beboerkælderen, hver 14. dag. Ligeledes bliver der gjort hovedrent i vaskekælderen 1 gang om måneden …til den nette sum af 400,- /mnd.

Der har været problemer med det varme vand. Det skulle forhåbentligt blive udbedret ved en finjustering af elektrolyserne.

Der ligger noget storskrald i 58a opgangen. Det skal fjernes.

Jan skal checke vinduessikringer i baghuset (igen…)

CP-El har givet et tilbud på at trække stærkstrøm i 58 b baghuset. Der bliver trukket 400 v. til samtlige lejligheder.

Vi har en personsag med manglende husleje i foreningen. Sagen skulle nu kunne afklares, nu hvor vores nye adm. har fået samtlige papirer fra Kuben.

Der er fugt i cykelkælderen. Vi har et problem !!!

Vi mangler stadig underskrift på lejekontrakten på restauranten. Det skulle ligeledes blive udbedret, gennem vores nye adm.

Charlotte skal på "Overdragelse af andel" kursus den 4 marts.

Ad. 6 & 7

Vi gennemgik udkastet på årsregnskabet, forud for mødet med Johnsen onsdag den 23 feb.

Ad. 8

Datoen for generalforsamlingen fastsættes, sammen med Johnsen, på budgetmødet.

Evt. interesseret, i forhold til at deltage i det kommende bestyrelses arbejde, må meget gerne henvende sit til den siddende bestyrelse.

Ad. 9

Vi har nedsat nogle projektgrupper i forhold til ændringsforslag til den kommende generalforsamling:

Salg af lejligheder, indstillingsregler og arbejdsdage: Charlotte, Leon & Annemette.

Radiatorer og isolering: Jan & Leon

Udformning af facade og vedligeholdelse af vinduer/sålbænke mm.: Peter & Tómazzz

Resultater fra projektgrupper fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

Ad. 10

Vi kontakter Lindahl og rykker for igangsættelse af arbejdet på bagtrapperne, der skulle ha´ være påbegyndt i januar.

Ad. 11

Div. regninger blev underskrevet.

Ad. 12

Et forslag om at etablere en Hjemmeside for foreningen… Vi leger lidt med tanken.

Der skal fremover være total rygeforbud i vaskekælderen.’

 

        Næste møde bliver onsdag den 22 marts, i beboerkælderen.

        Annemette bliver kaffe mutter…