Bestyrelsesmøde onsdag den 1. december 1999

Fremmødte:         Charlotte, Jan, Peter og Leon

Referent:                 Leon

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Gårdlaug

 3. Godkendelse af referat

 4. Opfølgning af opgaver

 5. Meddelelser

 6. Beboerkælder

 7. Beboerinfo

 8. ELO - ordning

 9. Opfølgning / Tilbud håndværkere

10. Salg af lejligheder

11. Personsag

12. Julearrangement / Lyskæder m.m.

13. Eventuelt

 

Ad 1

Godkendt

 

Ad 2

Nøgler til 56 (låse) skiftes.

Muren til kirkegården er p.t. ved at blive istandsat. Muren får farve når frosten er overstået.

Cykelstativer er p.t. hverken bestilt er kommet.

R98 er bestilt til at afhente cykellig i baggården. R98 kom ikke på det aftalte tidspunkt så de har fået en påmindelse om dette.

Lys i cykelskur fungerer ikke - pærer skal udskiftes.

Vi afventer svar fra Gårdlauget angående hvem der skal tage sig af rensning af kloakkerne.

 

Ad 3

Godkendt

 

Ad 4

Peter har afsendt brev til Hovedstadens VVS - vi afventer stadigvæk svar. Nyt brev afsendes med trussel om ankesag.

Møde afholdt med ejeren af restauranten omkring lejeforhøjelse. Restauranten vil ikke betale 5 % i huslejestigning. Hvis restaurantens ejer ikke vil acceptere lejeforhøjelsen, har de har fået besked på at henvende sig til Kuben.

Svar afsendt til huslejenævnet vedrørende indsigelse om lejeforhøjelse (fra lejerne i andelsforeningen).

 

Ad 5

Elektrikeren har lavet lyset i gården.

Varmtvandsbeholderen renses den 16. december og der bliver derfor lukket for vandet dele af dagen. Jan laver opslag til opgangene om dette.

Vinduer i lejligheder B 1.th. muligvis utætte. Jan undersøger dette.

2 firmaer er blevet kontaktet vedrørende fjernelse af graffiti på ydermuren til Nørrebrogade.

Dyrehandleren har voldsom fugtskade i kælderen. Murerne, som p.t. er i gang med at reparere mur til kirkegård, kigger på skaden og kommer med tilbud om reparation.

58 C 3.th.´s kælderrum er delvist faldet ned. Peter indhenter tilbud for reparation.

58 1.th. har haft vandskade som følge af utæt vaskemaskine. Den slags skader må ejeren/lejeren selv stå for så lofter/gulv m.m. bliver reetableret, evt. via sit forsikringsselskab.

Tag over Dyrehandleren er utæt. Tagrende er desuden i stykker. Jan kontakter håndværker som også skal se på problemet med skævt nedløbsrør som hindrer åbning af vindue.

Leon kontakter firma der har leveret lamper til poolbord. Forespørger også om rensning af bordet.

Forsikringssag angående brand på dør i 58 1.th. er godkendt.

 

Ad 6

Løs puds og maling i beboerlokale fjernes og det sidste skal males. Peter kontakter murer angående et såkaldt vidundermiddel til reparation af væg.

Overskab indkøbes af Peter.

Bestyrelsen færdiggører lokalet hurtigst mulig og rydder op i lokalet.

 

Ad 7

Nyt beboerblad skal udkomme inden jul (1999). Mindst følgende indlæg skal i bladet:

Ny administrator (Peter laver indlæg)

Beboerlokale (Leon laver indlæg)

Salg af andelslejligheder samt yderligere info vedrørende andelslejligheder (Charlotte laver indlæg)

Gårdlaugets arbejde (Peter laver indlæg sammen med en fra Gårdlaugets bestyrelse)

Radiatorer samt vaskekælder (Jan laver indlæg)

Igangværende og kommende projekter (Peter + Charlotte laver indlæg)

Opslag om deadline for beboerindlæg som er sat til den 16.december (Leon)

 

Ad 8

Vi modtager jævnligt flotte farvestrålende brochurer vedrørende varme-, vand- samt elforbrug. Disse brochurer betaler vi flere tusinde kroner for. Umiddelbart ser det ikke ud til, at vi kan bruge de statistikker til ret meget da de er misvisende. Jan kigger på statistikkerne og indkalder til møde med Harald Jensen fra firmaet. Peter indkaldes også til dette møde.

 

Ad 9

Modtaget skriftligt tilbud fra malerfirmaet Lindahl omkring maling af 5 køkkentrapper.

Vi afventer tilbud fra Gårdlaugets murer (kender ikke firmaet navn) i forbindelse med reparation af køkkentrapper.

Fugtproblem i kælder (58 B). Inden vi investerer en masse penge i affugtningsanlæg, undersøger Charlotte om vi kan leje anlægget for at se hvor effektivt det er. Også fugtproblem i cykelkælder.

 

Ad 10

Lejligheden 58 A 1.tv. er blevet solgt. Charlotte aftaler møde med de nye ejere mandag d. 6. december kl. 18.00 hos Peter hvor de nødvendige papirer underskrives af køber.

Stadigvæk juridiske problemer omkring salg af lejlighed 58 2.th. hvor foreningen formelt er blevet stævnet vedrørende salget af andels- og erhvervslejemålet i 1992. Kuben er blevet inddraget da Kuben også var foreningens administrator på dette tidspunkt.

 

Ad 11

Personsag behandlet

 

Ad 12

Vi afholder julehygge i beboerlokalet torsdag den 16. december kl. 19.30. Leon laver opslag om dette. Tilmeldingsfrist for deltagelse er søndag den 12 december.

Peter og Leon står for det praktiske ved arrangementet. Forsøger at få andre beboere til at hjælpe.

 

Ad 13

Peter har afholdt møde med den nye administrator som overtager administrationen af foreningen fra den 1. januar 2000. Vores nye administrator har intet hørt fra Kuben !!!? Peter følger op på dette.

 

Næste bestyrelsesmøde : Onsdag den 12. januar. kl.19.30 hos Peter