Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           16.4.09

Referat af bestyrelsesmøde den 19.3..09, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Mai-Britt Metzon, Peter Rosenkrands, Leo Milgrom, Mortgen Guldborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra gårdlavet
 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - 8/10
 4. Opfølgning af opgaver
 5. Meddelelser
 6. Forberedelse af generalforsamling d. 28/4 (regnskabsmøde d. 30/3 kl. 16) - herunder vedligeholdelsesplan
 7. Postkasser
 8. Porttelefoner
 9. Diverse salg
 10. Bedre sikring af baghuset (evt. m. lys m.v.)
 11.  
 12. Betaling af regninger
 13. Evt.

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 25.2.09 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra Gårdlavet: Intet at berette.

Ad 4) Opfølgning:

Tilbud på trappemaling. Peter Rosenkrands har indhentet tilbud. Hvordan kommer vi videre?

Porttelefontilbud. Maj-Britt indhenter endnu et tilbud (som vi har modtaget) skal behandles på næste bestyrelsesmøde.

Kloak ved hjørnet af baghuset skal rettes op – Charlotte tager kontakt til Kloakmester, når hun kommer hjem.

Tjek cykelkælder for vandskader eller indsivning. Evt. efter et regnvejr.

Tjek gavle på for- og baghus.

Ad 5) meddelelser:

Nøgler: Annemette har ekstra nøgler.

Fyrkælder: Der er tilkaldt en tømrer. Noget med trappen?

Ad 6) Forberedelse til GF.

Bestyrelsesberetningen sendes rundt til alle til opdatering inden for vores respektive områder. Annemette har sendt den til os.

Hvem opstiller til bestyrelsen.

Vi opfordrer nye kræfter til at stille op, da der er flere ”gamle” der har valgt ikke at genopstille.

Der er budgetmøde hos Bjarne Johnsen den 30.3.09.

Forslag til Generalforsamlingen skal sendes ind senest 8 dage inden den 28.4.09.

Vedligeholdeslesplanen blev gennemgået. Annemette har sendt et forslag til bestyrelsen til fremlæggelse på GF.

7) Postkasser: Udsættes.

9) Salg af lejligheder: 58A, 3. Th. er solgt. Nye andelshavere er flyttet ind omkring den 7.4.09.

10) Sikring af baghuset - udsættes

11 og 12) intet.

 

Næste møde 23.4.09

Peter booker bor på restaurant til bestyrelses årlige middag den 17.4.

 

 

Referent: Pernille