A/B Nørrebrogade 58, 58A-C.

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.18 januar 2012

 

Fremmødte :  Thomas B., Jan, Thomas L.,  Peter, Dorte, Claus

Afbud          :  Mai-Britt.

Referent     :  Peter

 

Dagsorden:     1.  Godkendelse af dagsorden

                        2.  Godkendelse af referat fra sidste møde

                        3.  Meddelelser

                        4.  Løbende opgaver

                        5.  Økonomi

                        6.  Foreningens ejendomsmægler

                        7.  Mur- og malerreparationer

                        8.  Energirenovering - tredje etape (Peter og Mai-Britt)

                        9.  Nytårskur

                       11.  Regninger

                    

                       12.  Evt.

 

ad. 1:  godkendelse af dagsorden.

 

           Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

 

           Referat blev godkendt.

 

ad. 3:  Meddelelser.

 

      # Thomas har hos Bjarne Johnsen, spurgt ind til omlægning af prioritetslån i ejd.

         Bjarne mener ikke at det er aktuelt for nuværende.

      #  Der vil blive omdelt varsel om klipning af ubrugte låse i vaskekælder. (Jan)

      #  Susanne 58 B,3, har problemer med det interne ringeanlæg.

      #  Birgit har igen problemer med neddryppende vand fra loftet. (Peter)

      #  Peter orienterede om salg af lejligheder. 58 B,st.th. er blevet sat til salg. Salget af                                           

          58 A,1.th., samt 58 C,st.tv. er afsluttet.

      #  Brugsvandet blev afbrudt den 17-1, i en længere periode. Det skal indskærpes, at lukning

          kun må foretages med Jan - eller Thomas accept.

 

ad. 4:  Løbende opgaver.

 

      #  Nye malede navneskilte vil blive opsat i opgangene. Dorte er i kontakt med et firma.

      #  Der er gentagne gange blevet hensat tomme paller i mellemgange. Thomas kontakter ejer.

      #  Importøren mangler nøgler. Peter undersøger hvilke - og hvor mange.

      #  Nogle beboere henkaster reklamer og gratisaviser i opgangene. Peter tager kontakt.

 

ad. 5:  Økonomi.

 

         Punktet blev udsat til næste møde. Administrationen har stadig problemer med posteringer.

        

ad. 6:  Foreningens ejendomsmægler.

 

         Bestyrelsen har diskuteret vores nuværende mæglers effektivitet. I lyset af de manglende     

          resultater, vil Thomas kontakte mægleren for en afklaring. Thomas fremlagde en alternativ

          formidlingsaftale fra et andet mæglerfirma. Opfølgning via mail til bestyrelsen

 

ad. 7:  Mur- og malerreparationer

 

         Thomas har gennemgået ejd. med Logik & Co. Der var især problemer med skakterne til     

         ovenlys i baghusets loft. Thomas tar´aktion på nyt tilbud fra firmaet.

          Dorte og Thomas udarbejder overssigt over loftrum i baghuset.

 

 ad. 8:  Energirenovering tredje etape. 

 

         Der blev diskuteret behovet for isolering og udskiftning af radiatorer i forhusets midtersek-

          tion (58 th. og 58 A,tv.). Det blev vedtaget, at Dorte og Thomas fremsender skpørgeskema

          til de berørte andelshavere. Skemaet vil blive lagt til grund for en gennemgang af lejl.

 

ad. 9:  Nytarskur.

 

          Det blev besluttet, at afholde "Nytårskur" lørdag den 3 marts kl. 18.00. Foreningen sørger   

          for buffet og velkomstdrink. Beboerne medbringer selv drikkevarer Der undersøges pt. for

          ny leverandør til maden. Der bliver fremsendt invitation til beboerne. 

 

ad. 10:  Regninger.

 

          Der blev underskrevet regning fra varmereguleringen.

 

ad. 11:  Eventuelt.

 

          Der blev trukket lod om ledigt ekstra loftrum i forhuset. Merete og Claus blev udtrukket.

          Thomas udarbejder oversigt over ledige kælderrum i forhuset.

          Nyt møde: Næste møde er sat til torsdag den 23 februar kl. 19.00 hos Peter.