FREMLEJE AF LEJLIGHED i Andelsboligforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

Skemaer om fremleje findes nederst på denne side

  Hvis du vil fremleje hele eller dele af din lejlighed

Med henvisning til både andelsforeningens vedtægter (§ 12 om fremleje) og referatet af vores sidste generalforsamling, vil bestyrelsen bede samtlige beboere, andelshavere såvel som lejere, om at meddele bestyrelsen skriftligt, når I fremlejer helt eller delvist.

  Vi har brug for følgende oplysninger:

¨      Fremlejer navn.

¨      Om det er en del af eller hele lejligheden der fremlejes.

¨      Hvor lang tid – hvilken periode. Max 2 år.

¨      Adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse til jer selv, eller en evt. kontaktperson.

Vedlagt følger to skemaer som I bedes benytte, når I hhv. evt. fremlejer hele eller dele af jeres lejlighed ud til venner, bekendte eller andre.

Bestyrelsen blander sig ikke i hvor meget en fremlejer betaler i husleje.

Grunden til, at vi har brug for denne information, er bl.a. at brandmyndighederne har krav på at få at vide, hvem der bor hvor. Og hvis der skulle opstå problemer (f.eks. med støj eller i tilfælde af evt. skader eller vedligeholdelse, boligafgiftindbetaling, affald, etc.), er det til alles bedste, at bestyrelsen eller vores administrator kan kontakte andelshaveren/ kontaktpersonen.

Man kan højest fremleje hele sin lejlighed ud i 2 år til den/de samme person/er, men ellers vil bestyrelsen ikke blande sig i, hvem der fremlejes til.

Ved fremleje af enkelte værelser er der ingen tidsbegrænsning.

Hvis man ikke meddeler bestyrelsen, hvem man fremlejer til, er det en misligholdelse af vedtægterne.

Andelshaver er ansvarlig for at husordenen overholdes. Også selv om man er bortrejst.

Venlig hilsen / Bestyrelsen


Der er 2 dokumenter - det ene skal udfyldes hvis du vil fremleje hele lejligheden og det andet hvis 

du vil fremleje dele af lejligheden

 

Højreklik med musen på dokumentet og tryk på Gem destination som...

lejlighed.doc        værelse.doc