Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 22. juli 2010

Fremmødte: Thomas B., Jan, Peter og Morten

Afbud:  Thomas, Mai-Britt og Dorte

 

1.       Gennemgang af resultat af underhåndsbud

Oversigten over de indhentede tilbud blev gennemgået og det blev besluttet at vælge tilbuddet fra Finn L. & Davidsen A/S, som var det billigste.

 

2.       Egenbetaling

I de tilfælde hvor andelshaver har særlige ønsker betales differencen mellem de særlige præferencer kontra den ’fællesløsning’ som er skitseret af bestyrelsen. Dette gælder også valg af brystning med fyldning frem for brystning uden fyldning.

 

Derudover kan man fortsat vælge at isolere brystning for egen regning de steder hvor der ikke opsættes nye radiatorer.

 

Eventuel egenbetaling vil blive opkrævet i forbindelse med huslejebetaling, når arbejdet er afsluttet og overdragelsen er foretaget.

 

3.       Plan fremadrettet

Der kommer en gennemgang i uge 30 af alle berørte lejligheder hvor Thomas B., Hans Peter samt Finn L. & Davidsen A/S tager turen.

For hver lejlighed vil der blive udarbejdet en specifik oversigt over de ændringer der ønskes for den enkelte lejlighed. Selve arbejdet igangsættes i uge 31.

Der vil blive afholdt ugentlige byggemøder og hvis man har spørgsmål kan disse rettes til Thomas B. og Dorte.

 

4.       Meddelelser:

Linoleum i 58 A:

Arbejdet skrider frem og forventes afsluttet i uge 30.

Dørtelefoner:

Der har været installatør ude og gennemgå de problemer der var blevet fejlmeldt til Mai-Britt.

Låneomlægning:

Det blev diskuteret om der skulle forsøges at få omlagt vores fastforrentede lån, men da vi har overvågning på lånet fra banken, og der ikke er blevet rapporteret noget til bestyrelsen vedrørende dette, lod vi det ligge.

Thomas B. kunne fortælle at vi mod forventning har fået taget hele det lån hjem på en gang, som blev bevilliget på Generalforsamlingen, og det undersøges til næste møde, om det kan betale sig, at købe obligationer for den del af lånet, som ikke skal ibrugtages i 2010.

Det drøftes med Bjarne Johnsen.

 

Vand i kælderen:

Thomas B. har observeret vand/fugt i kælderen i 58 C efter sidste store regnskyl, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at folk kigger ned i deres kælderrum næste gang himmelen åbner sig over Nørrebro og rapporterer tilbage.

Det er et gammelkendt problem, at grundvandet nogle gange stiger op, men derfor vil vi gerne have rapporteringer alligevel hvis der er decideret vådt i kælderrum.

Lukning af port, låger m.v.

Det er grundet årstiden højsæson for indbrud og det henstilles til at alle husker at lukke porten, låger m.v.

Endvidere må man gerne være lidt ekstra observant og hvis der er folk i gården som ikke synes at høre hjemme, kan man jo altid spørge dem om tilhørsforhold.

 

Nøgler til håndværkere m.v.

Thomas B. bestiller nye ekstra-nøgler til håndværkere, storfamilier m.v.

 

 

 

Næste møde tirsdag d. 10. august kl. 19 hos Morten

 

 

Referent/Morten