A/B Nørrebrogade 58, 58A-C.

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 31 marts 2011

 

Fremmødte:  Thomas B., Jan, Mai-Britt, Thomas L., Charlotte, Peter.

Referent     :  Peter

 

Dagsorden:     1.  Godkendelse af dagsorden

                        2.  Godkendelse af referat fra sidste møde

                        3.  Meddelelser

                        4.  Løbende opgaver

                        5.  Evaluering af radiatorudskiftning i forhuset

                        6.  vedligeholdelsesplan for 2011

                        7.  generalforsamling d. 26 april

                        8.  Ny bestyrelse

                        9.  Nyt fra gårdlaug

                      10.  Dørtelefoner

                      11.  Gennemgang af regninger

                      12.  Evt.

 

ad. 1:  godkendelse af dagsorden.

 

           Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

 

           Referat blev godkendt.

 

ad. 3:  Meddelelser.

 

           Thomas B., kunne fortelle, at kontrakten til erhvervslejemålet ( tidl.Louis Nielsen) var underskrevet. Den nye lejer er Importøren. Kontrakten er fremsendt - og godkendt af bestyrelsen.

Peter har gennemgået lejemålet med et håndværker-firma, med henblik på udbedring af fejl og mangler. Der vil blive fremsendt et tilbud, der efterfølgende vil blive krediteret Louis Nielsen.

 

ad. 4:  Løbende opgaver.

 

          El-nøgler er blevet indkøbt, de blever udleveret til Thomas, Peter og Jan.

 

 Porttelefoner: grundet overspuling (graffiti), har der været tilfælde af kortslutning i systemet.

Grafitti -firmaet frasiger sig ansvar. En løsning på grafitti - og telefon-problemerne, kunne være,

at gen-opsætte de gamle støbejernsporte, evt. med fast overdel. Porten fungerer heller ikke optimalt året rundt. forslag vil blive fremsat på generalforsamlingen.

 

Der er monteret dørpumper på loftdørerne i forhuset. Mai-Britt kontaktet Bent til at finjustere.

 

Vandskade fra tag i forhus, er grundet misforståelse ikke blevet undersøgt. Peter tager kontakt til frode Rasmussen. Undersøgelsen kræver dog en regnperiode.

 

ad. 5:  Evaluering af radiatorudskiftning.

 

           Grundet afbud fra Dorte, vil evaluering blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

 

ad. 6:  vedligeholdelsesplan for 2011.

 

           Thomas B., fremlagde skitse til vedligeholdelsesplanen for 2012.

 

 

side 2

Der blev diskuteret brøst-isolering i baghus, med -  eller uden radiator-udskiftning.

Mulighederne vil blive undersøgt op til generalforsamling.

 

Mulighederne for isolering af vægge i yderlejlighederne blev diskuteret. Det skal undersøges, hvem der ikke allerede har fået isoleret - og om de berørte er interesseret i en isolering.

 

Muligheden (interessen) for installering af radiator i køkken vil ligeledes blive undersøgt.

 

De vandrette brugsrør i baghuset vil blive udskiftet, som beskrevet i planen.

 

Ved radiatorudskiftning, skal andelshaverne selv stå for efterfølgende malerreparation.

 

Skitseret murerarb. Mai-Britt kontakter en murer - og vender tilbage.

 

Lakering af bagtrappe, samt rep. af trappebelægning i 58B. Peter indhenter tilbud (ny maler).

 

 

ad. 7:  generalforsamling den 26 april.

 

           Thomas B. skriver forslag til beretning. Thomas L. & Charlotte finder arbejdsdag.

 

ad. 8:  Valg til bestyrelse.

 

           Alle syv bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

 

ad. 9:  Nyt fra gårdlauget.

 

Thomas L. orienterede om nye tiltag, bla.a. om nyt kunstigt græstæppe ved fodboldbanen.

Pondus, eller Thomas L. vil orientere på generalforsamlingen.

 

ad. 10: Ekstratelefoner i køkner.

 

          Det vil blive undersøgt, hvem der har - eller ikke har betalt for opsætning af ekstra køkkentlf. Ligeledes vil hele forløbet blive undersøgt (Thomas B.).

 

 

ad. 11:  Gennemgang af regninger.

 

           Der var ingen regninger til underskrift.

 

ad.  12:  Eventuelt.

 

           Peter gennemgik salg af lejligheder. I forbindelse med vurderingsrapporterne, er der

gentagne gange blevet konstateret skimmelsvamp i lejlighederne. Der var enighed om, at tage problemet op i den kommende bestyrelse.

 

Mai-Britt foreslog at udarbejde en velkomstmappe til nye andelshavere,  indeholdende informationer om foreningen, bestyrelsen, lokaliteter mm. Dette blev vedtaget (Mai-britt).

 

 

Nyt møde:  TIRSDAG DEN 19 APRIL KL. 19.00 - HOS PETER.